Block 2227 in Queens

Lot #Street AddressOwner Name
1110-07 68 DriveROZALIYA FATAKHOVA
468-35 110 StreetYADGAROV GAVRIEL
7110-06 68 RoadYU, NIKKI B
11110-12 68 RoadFELIX CHALYAVSKI
13110-18 68 RoadNEKTALOV LEON
17110-26 68 RoadMATATOV, VALERIY
22110-34 68 RoadBABAYEV, EDITA
26110-38 68 RoadRAKHMINOV, SHALOM
28110-46 68 RoadYOUNATANOV, NALIA, M
32110-54 68 RoadPOVEDA, CAROL
3568-36 112 StreetDAVYDOV, SERGEY
4068-40 112 StreetGIOIOSA, IZABELLA
42110-53 68 DriveSALOMON, NELLIE
44110-49 68 DriveLAKHCHAKOV, YAGDOR
46110-43 68 DriveSETH NARINDE
48110-37 68 DriveSILVERA, TOBY
51110-29 68 DriveBLANCHET, ADRIEN SR.
53110-21 68 DriveMATATOV, ROMAN
56110-19 68 DriveTING, AUSTIN
58110-11 68 DriveYUNATANOV, ISSAK A